Медицинска застраховка в чужбина

[:bg]

Медицинската застраховка е доброволен акт и осигурява на застрахованите лица допълнителни финансови средства и високо квалифицирана медицинска помощ при евентуална злополука или заболяване. Медицинската застраховка се ползва също така и при нужда от правна помощ, както и голям набор от допълнителни услуги, чиято цел е да направят вашето пътуване в страната и извън нея по лесно и комфортно. Различните застрахователни компании имат различни изисквания за максималната възраст на лицата, които ще застраховат, и над тази възраст сключването на този вид застраховка е невъзможно.

[:en]

Health and accident

[:]