Banquet server в Crowne Plaza Hotel до $11.50 на час в Atlanta, Georgia

Atlanta, Georgia

Crowne Plaza Hotel

$11.50 на час

Съдействие за квартира

Местоположение: Atlanta, Georgia
Работодател: Crowne Plaza Hotel
Длъжности: Заплащане:
Banquet Server Flat Rate

Restaurant Servers

Room Service AM

Room Service PM

$11.50 на час

$3.25 на час + Tips

$8.00 на час + Tips

$8.00 на час + Tips

Работни часове: 40+ часа на седмица / възможност за допълнителни часове /
Жилище:

Съдействие за квартира – $100 – $115 на седмица

Продължителност на програмата: 12 месеца
Дати за заминаване: Програмата е целогодишна
Разгледай тук:  http://www.cpravinia.com/
Други дестинации с работа като: