Food and Beverage Trainee в Casa Marina Resort до $9 на час в Key West, Florida

Key West, Florida

Casa Marina Resort

$9 на час

Съдействие за квартира

Местоположение: Key West, Florida
Работодател: Casa Marina Resort
Длъжности: Заплащане:
Food and Beverage

Front Office

Culinary

$7.93 на час + Tips

$9.00 на час

$9.00 на час

Работни часове: 40+ часа на седмица / възможност за допълнителни часове /
Жилище:

Съдействие за квартира – $100 – $125 на седмица

Продължителност на програмата: 12 месеца
Дати за заминаване: Програмата е целогодишна
Разгледай тук: http://www.casamarinaresort.com/
Други дестинации с работа като: