Food Runner и още 8 работни оферти в Ropewalk Sea Food Restaurant до $9.50 на час в Ocean City, Maryland

Ocean City, Maryland

Ropewalk Sea Food Restaurant

$9.5 на час

Осигурена квартира

Местоположение: Ocean City , Maryland
Работодател: Ropewalk Sea Food Restaurant
Длъжности: Заплащане:
Merchandaise Clerk

Playground Attendant

Food Runner

Cook

Hostess

Oyster Shucker

Silverware Roller

Dishwasher

Ice Cream Server

$9.00 на час

$9.00 на час

$3.63 на час + tips

$9.50 на час

$9.00 на час

$9.00 на час

$9.00 на час

$9.00 на час

$9.00 на час

Работни часове: 32+ часа на седмица / възможност за допълнителни часове /
Жилище:

Осигурена квартира, която се заплаща от студента – $125 на седмица

Изисквания: Добро ниво на английски език.
Умение за работата в екип.
Умение за работа с клиенти.
Самолетен билет: Включен
Дати за заминаване: 01 май – 15 юни
Дати за връщане: 31 август – 30 септември
Разгледай тук: http://ropewalkoc.com/
Други дестинации с работа като:
Други дестинации с дата на заминаване: