Grill Cook и още 7 работни оферти в Clarion Resort до $9.50 на час в Ocean City, Maryland

Ocean City, Maryland

Clarion Resort

От $8.75 до $9.50 на час

Осигурена квартира

Местоположение: Ocean City , Maryland
Работодател: Clarion Resort
Длъжности: Заплащане:
Laundry

Room Attendant

Food Runner

Grill Cook

Hostess

House staff

Pool Attendant

Dishwasher

$8.91 на час

$8.91 на час

$8.75 на час

$9.50 на час

$8.75 на час

$8.91 на час

$9.50 на час

$8.75 на час

Работни часове: 32+ часа на седмица / възможност за допълнителни часове /
Жилище:

Осигурена квартира, която се заплаща от студента – $100 – $125 на седмица

Изисквания: Високо ниво на английски език.
Умение за работата в екип.
Умение за работа с клиенти.
Самолетен билет: 15 май – 15 юни
Дати за заминаване: Включен
Дати за връщане: 15 август – 30 септември
Разгледай тук: https://clarionoc.com/
Други дестинации с работа като:
Други дестинации с дата на заминаване: