Housekeeper и още 1 работна оферта в Hampton Inn до $9 на час в East Windsor, New Jersey

East Windsor, New Jersey

Hampton Inn

$9 на час

Осигурена Квартира

Местоположение: East Windsor, New Jersey
Работодател: Hampton Inn
Длъжности: Заплащане:
Housekeeper

Breakfast Attendant

$9 на час

$9 на час

 

Работни часове: 32+ часа на седмица / възможност за допълнителни часове /
Жилище:

Осигурена квартира, която се заплаща от студента – $100 на седмица

Изисквания: Високо ниво на английски език.
Умение за работата в екип.
Умение за работа с клиенти.
Самолетен билет: Включен
Дати за заминаване: 15 май – 30 май
Дати за връщане: 10 септември – 30 септември
Разгледай тук: http://eastwindsor.hamptoninn.com/
Други дестинации с работа като:
Други дестинации с дата на заминаване: